2519 เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่

เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในซอยเพชรเกษม 7 พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 600 คน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.