2519 เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่

เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในซอยเพชรเกษม 7 พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 600 คน