2532 ก่อตั้งบริษัท จินตนา เอพาแรล จำกัด

2532 ก่อตั้งบริษัท จินตนา เอพาแรล จำกัด พร้อมเปิดโรงงานย่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 25 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานตัดเย็น อาคารจัดเก็บวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อการจัดส่งไปยังตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศมีพนักงานกว่า 1,000 คน