2542 เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ในนามธนาลงกรณ์

2542 เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ในนามธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์สูง 26 ชั้น บนถนนบรมรายชนนี เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของบริษัทในเครือและบริการลูกค้า