2559 ส่งออกชุดชั้นในแบรนด์จินตนาสู่ประเทศอาเซียน

2559 ส่งออกชุดชั้นในแบรนด์จินตนาสู่ประเทศอาเซียน และเปิดตลาดพร้อม Flagship Store ณ กรุงย่างกุ้ง และขายอีก 5 สาขาในจังหวัดสำคัญของประเทศเมียร์มาร์