ตารางเทียบไซส์สินค้า

วิธีวัดไซส์รองเท้า

  1. วางเท้าของคุณลงบนกระดาษ A4
  2. ลากเส้นตามรูปเท้าของคุณ โดยการถือปากกาตั้งฉากในขณะลากเส้น เพื่อไม่ให้ขนาดของเท้าคลาดเคลื่อน
  3. นำไม้บรรทัดมาวัดขนาดความยาวของเท้าที่วาดไว้ โดยวัดจากระหว่างนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดไปถึงส้นเท้า ใช้หน่อยวัดเป็นเซนติเมตร (cm.)
  4. นำค่าที่วัดได้มาเทียบกับตารางเทียบไซซ์รองเท้า

** ช่วงเวลาบ่าย – เย็น เป็นเวลาที่เหมาะกับการวัดไซซ์รองเท้ามากที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เท้าของคนเราขยายตัว **

** ถ้าคุณมีขนาดหน้าเท้ากว้าง สามารถบวกเพิ่มประมาณ 0.5 ซม. หรือ 1 ซม. จากขนาดความยาวเท้าที่วัดจริงได้เลยค่ะ **