5 เคล็ดลับ ดูแลรักษาบราตัวโปรด

“5 เคล็ดลับ 💡 ดูแลรักษาบราตัวโปรด” ยืดระยะเวลาการใช้งาน ด้วยการรักษาบราอย่างถูกวิธี
.วิธีง่ายๆ เพียงดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ชุดชั้นในสวยๆ ก็จะสามารถใส่ได้ทน ใส่ได้นาน คุ้
มค่ากับการใช้งานอย่างแน่นอน
.วันนี้เพื่อสาวๆ เราจึงจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะทำให้บราคู่ใจมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
โดยจะสามารถทำได้อย่างไรนั้น ไปดูกัน
1. อ่านป้ายและวิธีการรัษาบนบราอย่างละเอียด เมื่อเวลาที่เราซื้อบรามาควนอ่านวิธีการใช้งาน หรือวิธีการเก็บรักษาอย่างไรให้บรานั้นอยู่ได้นาน เพราะบราแต่ละยี้ห้อจะมีเนื้อผ้า และการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นควรที่จะอ่านและศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งาน
2. แยกซักชุดชั้นในกับเสื้อผ้าตัวอื่น การซักชุดช้นควรแยกซักกับเสื้อผ้าตัวอื่นๆ เพื่อป้องสีตกจากเสื้อผ้าตัวอื่นๆ และการซักชุดชั้นในกับเครื่องซักผ้าควรใส่ถุงผ้าในการซัก เพื่อป้องกันการเสียทรงของชุดชั้นใน
3. ตากให้แห้งสนิทก่อนเก็บ ก่อนที่จะเก็บชุดชั้นในการจากที่ตากไว้ ควรตรวจสอบและดูให้ดีก่อนเก็บ เพราะถ้าเสื้อในยังมีความชื้น อาจทำใ้เกิดเชื้อราขึ้นได้
4. ไม่ตากในที่แดดจัด เพราะทำลายเนื้อผ้า และการใช้งานจะน้อยลง ดังนั้นเมื่อซักเสร็จตากในร่มที่มีลมโกรก
5. ไม่เก็บชุดชั้นในในที่ชื้น สุดท้ายเวลาเก็บชุดชั้นในที่ซักแล้ว ให้จัดเรียงให้ซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ ห้ามทับหรือยัดมันไว้ในที่เก็บ เพราะเมื่อมันเบียดกันก็จะทำให้เสียทรงนั่นเอง และพื้นที่อับชื้นทำให้เกิดสิ่งสกปรกและเชื่อรา