เส้นทางของจินตนา

2502 ก่อตั้งธุรกิจชุดชั้นในสตรี

2502 ก่อตั้งธุรกิจชุดชั้นในสตรี

ก่อตั้งธุรกิจชุดชั้นในสตรี โดยคุณอดุลย์ และคุณจินตนา ธนาลงกรณ์

Read more

2519 เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่

2519 เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่

เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในซอยเพชรเกษม 7 พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 600 คน

Read more

2526 เปิดอาคารธนาลงกรณ์

2526 เปิดอาคารธนาลงกรณ์ในฐานะ สำนักงานขายใหญ่บนถนนอรุณอมรินทร์ และขายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Read more

2532 ก่อตั้งบริษัท จินตนา เอพาแรล จำกัด

2532 ก่อตั้งบริษัท จินตนา เอพาแรล จำกัด พร้อมเปิดโรงงานย่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 25 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานตัดเย็น อาคารจัดเก็บวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อการจัดส่งไปยังต…

Read more

2537 ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์เทรด (โคราช ) จำกัด

2537 ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์เทรด (โคราช ) จำกัด พร้อมโรงงานผลิตที่จังหวัดนครราชสีมา มีพนักงานกว่า 800 คนเพื่อขยาย…

Read more

2542 เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ในนามธนาลงกรณ์

2542 เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ในนามธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์สูง 26 ชั้น บนถนนบรมรายชนนี เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของบริษัทในเครือและบริการลูกค้า

Read more

2553 เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรกของจินตนา ในแคมเปญ เมทินี by Jintana

2553 เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรกของจินตนา ในแคมเปญ เมทินี by Jintana จินตนาถือเป็นชุดชั้นในแบรนด…

Read more

2558 ร่วมทุนกับ Sumikin Bussan Corporation ในประเทศญี่ปุ่น รับผลิกชุดชั้นในเป็นระยะกว่า 5 ปี มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

2558 ร่วมทุนกับ Sumikin Bussan Corporation ในประเทศญี่ปุ่น รับผลิกชุดชั้นในเป็นระยะกว่า 5 ปี มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

Read more

2559 ส่งออกชุดชั้นในแบรนด์จินตนาสู่ประเทศอาเซียน

2559 ส่งออกชุดชั้นในแบรนด์จินตนาสู่ประเทศอาเซียน และเปิดตลาดพร้อม Flagship Store ณ กรุงย่างกุ้ง และขายอีก 5 สาขาในจ…

Read more

2560 เปิดตัวธุรกิจออนไลน์เป็นรูปแบบครบวงจร ผ่านสื่อออนไลน์

2560 เปิดตัวธุรกิจออนไลน์เป็นรูปแบบครบวงจร ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook และ…

Read more