การวัดไซส์

วิธีการวัดไซส์ขนาดหน้าอก
1. วัดรอบอก (จุดสูงสุด) ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร
2. วัดรอบลำตัว (ถัดลงมาใต้หน้าอก) ใช้หน่วยเซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะ
นำค่าทั้งสองมาลบกัน ตัวอย่างเช่น
วัดรอบอกได้ 81 เซนติเมตร / รอบลำตัวได้ 70 เซนติเมตร
ผลลัพธ์เท่ากับ 11 เป็นค่าผลต่างที่จะบอกคัพ (เต้าทรง A B C D)
ส่วนขนาดไซส์ (รอบลำตัว 32 34 36 38) ก็คือ 70
ให้นำผลลัพธ์ที่ได้ไปเทียบกับตารางด้านล่างได้เลยค่ะ