2526 เปิดอาคารธนาลงกรณ์

2526 เปิดอาคารธนาลงกรณ์ในฐานะ สำนักงานขายใหญ่บนถนนอรุณอมรินทร์ และขายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง