2537 ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์เทรด (โคราช ) จำกัด

2537 ก่อตั้งบริษัท อินเตอร์เทรด (โคราช ) จำกัด พร้อมโรงงานผลิตที่จังหวัดนครราชสีมา มีพนักงานกว่า 800 คนเพื่อขยายฐานผลิตและเป็นศูน์การจำหน่ายสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รวมถึงตลาดต่างประเทศ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.