2560 เปิดตัวธุรกิจออนไลน์เป็นรูปแบบครบวงจร ผ่านสื่อออนไลน์

2560 เปิดตัวธุรกิจออนไลน์เป็นรูปแบบครบวงจร ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook และ Line พร้อมขยายช่องทางออนไลน์ใน Lazada Shopee และ JD Central